Икътисади сораулар буенча бюро башлыгы урынбасары
Эксперт эше буенча бюро башлыгы урынбасары
Оештыру һәм методик эш буенча бюро башлыгы урынбасары
Кадрлар буенча бюро башлыгы урынбасары